Project Description

בית לומניס – יקנעם

מבנה לפיתוח, ייצור ואחסנה של מכשירים רפואיים בתחום הקוסמטיקה.
בית לומניס, הוקם ביוזמת חברת 'מבני תעשיה' עבור חברת לומניס בע"מ.
המבנה כולל: חניון תת קרקעי, חדרים נקיים, מעבדות, חדרי תנורים, משרדים ועוד.

שטח מזמין שנת אכלוס מיקום
כ – 24,000 מ"ר מבנה תעשיה 2010 יוקנעם