Project Description

יהב חמיאס – שוהם

מתחם לוגיסטיקה ועסקים

הפרויקט ממוקם בצמוד למרלו"ג שירותי בריאות כללית ומרלו"ג שופרסל והחל להיבנות בשנת 2015. המתחם נבנה ע"י יהב חמיאס למטרת השכרה ברמת מעטפת.

במהלך הבניה בוצעו התאמות מבניות לצורכי שוכרים, ביניהם חברת התרופות "פריגו" וחברת המשקאות "יקבי כרמל".

שטח מזמין שנת אכלוס מיקום
20,000 מ"ר בנוי על מגרש של 24,000 מ"ר "יהב חמיאס נכסים" 2017 א.ת. צפוני שוהם