Project Description

סלטי צבר – קריית גת

מפעל לייצור חומוס וסלטים

הפרויקט כולל אזורי ייצור, אחסנה ומשרדים. במרכזו, אולם ובו קו ייצור אוטומטי לייצור חומוס על כל סוגיו. בנוסף, במפעל מיוצרים כל סוגי הסלטים אשר מיוצרים ע"י סלטי צבר. בשטח הפרויקט גם מבנה מכון טיהור שפכים הכולל מערכת טיפול בשפכים התעשייתיים של המפעל.

בצמוד למפעל, מוקם בימים אלה, מפעל חדש של במבה אסם.

שטח מזמין שנת אכלוס מיקום
12,300 מ״ר  חברת סלטי צבר (מקבוצת אוסם) 2006 קריית גת