Project Description

ספריה ובית יד לבנים – רופין

מבנה מפואר, הכולל אלמנטו בניה יחודי לבית יד לבנים – מבנה בטון בצורת מגילה, ספריה בעלת תקרות גליות, אזור התכנסות, כיתות לימוד ואודיטוריום.

המבנה בחלקו תת קרקעי ומעליו גינת דשא לשימוש הסטודנטים. המבנה זכה בפרסי עיצוב.

שטח מזמין שנת אכלוס מיקום
כ – 5,000 מ״ר מרכז אקדמי רופין 2007 מכללת רופין