Project Description

מתחם קניות אלון עין שמר "FASHION’’

פאור סנטר ברמת גימור גבוהה

מרכז קניות ובילוי פתוח שנבנה בשני מפלסים, בעיצוב ייחודי הכולל רחובות מרוצפים, חניון תת קרקעי ואלמנטים טרומיים תלת ממדיים.

המבנה הוקם בשני שלבים במטרה לאפשר המשך המסחר במתחם הישן במהלך הבנייה. המתחם הישן נהרס רק לאחר אכלוס השלב הראשון של המתחם החדש ועל שטחים אלו נבנה החלק השני של המתחם.

שטח מזמין שנת אכלוס מיקום
כ 21,000 מ"ר דור אלון
וקיבוץ עין שמר
2015-2016 צומת כרכור