Project Description

תנובה – מפעל לייצור גבינות

מבנה יחודי ומורכב כולל מערכות בינוי יחודיות הכוללות, בין השאר, מבנה בטון לציוד מיוחד וכבד, מערכות ריצוף מתקדמות ומערכת קירות לעמידה באקלים בקעת בית שאן.

שטח מזמין שנת אכלוס מיקום
27,000 מ״ר תנובה תעשיות מזון 2015 קיבוץ תל יוסף